KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Privātuma politika
Privātuma politikā pēdējo reizi izmaiņas veiktas 2019. gada 17. jūnijā.

Šajā privātuma politikā jūs varat iepazīties ar savām tiesībām un saņemt informāciju par jūsu personas datu apstrādi. 

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis: A/S NEO, vienotās reģistrācijas Nr. LV40003011294, Juridiskā adrese: Daugavgrīvas iela 45, Rīga, Latvija LV-1007.
Mūsu kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos - epasts: mail@neo.lv; tālrunis: +371 67500360. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties mūsu juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. 

A/S NEO apņemas apstrādāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami mūsu komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei, kā arī leģitīmo interešu nodrošināšanai. A/S NEO apstrādā personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu datu aizsardzību attiecībā uz apstrādi par personas datu brīvu apriti un par Direktīvas 95/46 / EK (Vispārējā datu aizsardzības regula) atcelšanu, turpmāk tekstā - "GDPR" vai "VDAR". Oficiālais ES regulas teksts.

Izmantojot pakalpojumus un veicot preču iegādi mūsu vietnēs: neoshop.lv | neomajas.lv | collector.lv | neo.lv, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai. Jums ir tiesības nepiekrist Jūsu personas datu apstrādei, tomēr personas datu iesniegšana, konkrēta pieprasījuma apstrādei ir priekšnosacījums, lai A/S NEO spētu izpildīt savus līguma pienākumus, darījuma veikšanai un Jūsu pieprasījuma izpildei.

2. Personas datu apstrādes nolūki
2.1. Mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu, lai veiktu Jūsu reģistrāciju mūsu vietnēs, tādā veidā nodrošinot iespēju Jums saņemt jaunāko informāciju par precēm, pakalpojumiem, akcijām, kā arī piedāvātu Jums citas priekšrocības un privilēģijas. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana, kā arī savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu mājaslapas un pakalpojumu uzraudzība un uzlabošana.

2.2. Mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju, lai identificētu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas, ar savstarpējā līguma izpildi un/vai līguma noslēgšanu pēc jūsu lūguma, izrietošās saistības.

2.3. Mēs apstrādājam informāciju par jūsu pieteikumu patēriņa kredīta saņemšanai („līzinga dati”), ja kā apmaksas veids ir izvēlēta ”līzinga noformēšana”. Līzinga dati var iekļaut sekojošus datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, preču piegādes adrese, personas kods, personapliecinoša dokumenta numurs un kopija, informācija par jūsu nodarbinātību un ienākumiem, ģimenes stāvokli, informāciju par maksātspēju. Līzinga dati tiek apstrādāti tikai, lai sazinātos ar patēriņa kredītu uzņēmumiem par iespējamo patēriņa kredīta nodrošinājumu, kas nepieciešams, lai samaksātu par nopirktajām precēm gadījumā, ja izvēlēsieties atliktā maksājuma iespēju. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma.

2.4. Mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pastu, lai nosūtītu Jums informāciju saistībā ar darījumu vai līguma izpildi, piemēram, veiktās reģistrācijas vai pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana, kā arī savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu mājaslapas un pakalpojumu uzraudzība un uzlabošana.

2.5. Mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju, lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, aizpildot mūsu mājaslapas saziņas sadaļu, tieši sazinātos ar mūsu personālu telefoniski vai elektroniski. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses - pareiza mūsu vietņu un uzņēmējdarbības pārvaldība, informēšanas un konsultāciju prakses nodrošināšana.

2.6. Mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa numuru, lai piedalītos preču un pakalpojumu loterijās un konkursos. Izsakot vēlmi piedalīties loterijās un konkursos, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

2.7. Mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un  tālruņa numuru, lai nosūtītu uz Jūsu interesēm balstītus reklāmas materiālus, atlaides vai citus īpašos piedāvājumus, kam esat devis savu piekrišanu. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu ziņu saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, mainot iestatījumus savā profilā, zvanot uz mūsu informācijas tālruni 67500360, vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu mail@neo.lv.

2.8. Apmeklējot A/S NEO piederošo teritoriju un ēku, mēs apstrādājam Jūsu attēlu ar videonovērošanas palīdzību, lai nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, īpašuma aizsardzību un personu aizsardzību.

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, kā norādīts šajā paziņojumā, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības, neatkarīgi no tā, vai tās rodas tiesas, administratīvā vai citā ārpustiesas kārtībā. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgo tiesību, jūsu likumīgo tiesību un citu personu likumīgo tiesību aizsardzība un nodrošināšana.

3. Personas datu nodošana

Personas dati tiek nodoti tikai uzticamām trešajām pusēm, ar kurām A/S NEO ir noslēguši līgumu. Dati tiek nodoti tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus un apstrādāt tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem. Lai nodrošinātu Jums atbilstošus pakalpojumus, mēs nododam Jūsu personas datus šādām partneru grupām:

3.1. Kurjeru pakalpojumu uzņēmumi, lai veiktu preču piegādi uz Jūsu norādīto adresi; (VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790; SIA Venipak Latvija, reģ. nr. 40103483447; SIA Omniva, reģ. nr. 40103527192; SIA DPD Latvija, reģ. nr. 40003393255)
3.2. Finanšu pakalpojumu uzņēmumi, ar kuriem Jūs noslēdzat līgumu par preču pirkšanu uz nomaksu. Gadījumā, ja esat izvēlējušies līzinga maksājuma iespēju, mēs nodosim Jūsu personas datus patēriņa kredīta uzņēmumiem. Šādi dati iekļauj konkrētā darījuma datus un līzinga datus. Ņemot vērā, ka, saņemot šo informāciju, patēriņa kredīta uzņēmumi apstrādā datus kā neatkarīgs datu pārzinis, pirms apstiprināt datu pārsūtīšanu, mēs Jums iesakām iepazīties ar šo kredītiestāžu datu privātuma politiku; (SIA Aizdevums.lv, reģ. nr. 40003468776; SIA InCREDIT GROUP, reģ. nr. 40103307404; SIA Inbank Latvia, reģ. nr. 40103821436; AS "LATEKO LĪZINGS”, reģ. nr. 40003366651)
3.3. Garantijas apkalpošanas uzņēmumi (SIA Garantijas centrs, reģ. nr. 40103907217);
3.4. Tirgvedības un mārketinga pakalpojumu uzņēmumi (SIA Salespoints, reģ. nr. 42103093238).

Pēc pieprasījuma, mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses un prasības.

4. Personas datu glabāšanas laiks
Jūsu personas datu glabāšana tiek veikta tik ilgi, cik nepieciešams līguma izpildes ietvaros, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta. Jūsu personas dati, kurus mēs apstrādājam, netiek uzglabāti ilgāk kā tas ir nepieciešams savstarpējā līguma izpildes ietvaros. Jebkurā gadījumā uzglabāšanas periodi, ievērojot likumā ”Par grāmatvedību” un ”Arhīvu likums”, ir:
4.1. konta dati, līzinga dati, korespondences (savstarpējās komunikācijas - telefoniski, elektroniski, caur mājaslapas saziņas formu) dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc darījuma/līguma noslēgšanas beigām;
4.2. darījumu dati tiks uzglabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc pakalpojumu sniegšanas beigām.
Dažkārt mēs nevaram precīzi norādīt, cik ilgi mēs glabāsim jūsu personas datus. Mēs esam tiesīgi glabāt jūsu personas datus, ja tas nepieciešams, lai izpildītu mums saistošu tiesisku pienākumu izpildei.

5. Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Jums ir tiesības:

5.1. piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
5.2. pievienot vai pieprasīt informācijas pievienošanu;
5.3. pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, vai izlabot tos pašam, ielogojoties savā profilā;
5.4. ierobežot vai pieprasīt informācijas ierobežošanu - tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
5.5. pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
5.6. dzēst savu personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa saglabāt datus;
5.7. atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;
5.8. vērsties Datu valsts inspekcijā.

Saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, Jūs varat piekļūt šādos veidos:
5.9. Sadaļā “Mans profils”
5.10. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: neo@neo.lv;
5.11. Paziņojot mums pa tālruni: 67500360;
5.12. Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās.

Mēs glabājam un apstrādājam Jūsu datus, kamēr profils netiek dzēsts. Pēc profila dzēšanas, personas dati var tikt apstrādāti, ja to paredz vai pieprasa normatīvie akti. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par tavu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē.

Ja vēlaties īstenot savas tiesības, iesniegt sūdzību vai, ja jums radušies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: neo@neo.lv

6. Bērnu personas dati
Mēs sniedzam pakalpojumus tikai pilngadīgām personām (līdz ar to ievāc tikai pilngadīgu personu datus). Ja mums radīsies pamatotas šaubas par personām, kas nav sasniegusi pilngadības vecumu, mēs varam lūgt personai identificēt savu vecumu. Gadījumā, ja persona tiek identificēta kā nepilngadīga, personu dati netiek ievākti un pakalpojums netiek sniegts bez personas aizbildņa piekrišanas.
Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Visas noteikumu izmaiņas tiks ievietotas, un būtisku izmaiņu gadījumā mēs tevi informēsim par šādām izmaiņām. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.
Privātuma politikā pēdējo reizi izmaiņas veiktas 2019. gada 17 jūnijā.

TĪMEKĻA VIETNES SĪKDATNES, DARBĪBAS UN ANALIZĒTĀJA DATI
1. Sīkfaili jeb sīkdatnes ir nelieli dati teksta faila formātā, kurus serveris nosūta lietotājam un lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē saglabā (piemēram, datora / klēpjdatora cietajā diskā vai viedtālruņa SD kartē - atkarībā no ierīces mūsu vietnes apmeklētājs izmanto) konkrētā lietotāja tīmekļa pārlūkprogramma. Sīkāku informāciju par sīkdatnēm, kā arī to vēsturi skatiet šeit: .
2. Pārzinis var apstrādāt sīkfailos esošos datus, kamēr apmeklētāji pārlūko Tīmekļa vietni šādiem mērķiem:
2.1. identificēt un parādīt, reģistrētos lietotājus;
2.2. datu uzglabāšanai no aizpildītām veidlapām, aptaujām vai tīmekļa autorizēšanās vajadzībām;
2.3. Tīmekļa vietnes satura pielāgošana atbilstoši pakalpojuma lietotāja preferencēm (piemēram, attiecībā uz krāsām, fonta lielumu, lapas izkārtojumu) un tīmekļa vietnes ekspluatācijas optimizācijai;
2.4. saglabāt anonīmu statistiku, kas atspoguļo vietnes izmantošanas veidus;
2.5. atkārtota mārketinga vajadzībām, jeb mājas lapas apmeklētāju uzturēšanās īpašību izpēte, veicot anonīmu darbību analīzi (piemēram, atkārtoti apmeklējumi konkrētās lapās, atslēgas vārdi utt.), lai izveidotu apmeklētāju profilus un nodrošinātu tiem personificētas reklāmas, kas atbilst viņu prognozētajām interesēm, tostarp, kamēr viņi apmeklē citas vietnes Google Inc. un Facebook Ireland Ltd. reklāmas tīklā esošās lapas.
3. Pēc industrijas standarta, lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu, kas pieejami tirgū, pēc noklusējuma pieņem sīkfailu krātuvi. Katrs lietotājs var iestatīt sīkfailu izmantošanas noteikumus, izmantojot savus tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, kas nozīmē, ka sīkfailu glabāšanas opcija var būt daļēji ierobežota (piemēram, īslaicīgi) vai pilnībā atspējota; tādā gadījumā tas var ietekmēt pilnvērtīgas tīmekļa vietnes funkcijas.
4. Tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumi attiecībā uz sīkdatnēm ir svarīgas attiecībā uz piekrišanu sīkdatņu izmantošanai mūsu tīmekļa vietnē - saskaņā ar noteikumiem, šī piekrišana var tikt sniegta arī tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos. Lietotāji, kuri atsakās piešķirt sīkfailu piekrišanu, attiecīgi maina to tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, kas attiecas uz sīkdatnēm.
5. Sīkāka informācija par to, kā mainīt pārlūkprogrammas sīkfailu iestatījumus un atsevišķi noņemt sīkfailus populārākajās tīmekļa pārlūkprogrammās, ir pieejama pārlūkprogrammas atbalsta sadaļā vai zemāk minētajās vietnēs (vienkārši noklikšķiniet uz attiecīgās saites): 
Chrome pārlūks 

 Internet Explorer pārlūksOperas pārlūks

 Safari pārlūks

Microsoft Edge pārlūks
6. Pakalpojumu tīmekļa vietnē Pārzinis var izmantot Google Inc. sniegtos Google Analytics pakalpojumus, kā arī pakalpojumus, ko sniedz Facebook Ireland Limited. Iepriekš minētie pakalpojumi atvieglo Pārziņa tīmekļa vietnes datu plūsmas analīzi. Savāktie dati tiek apstrādāti anonīmā režīmā (tie ir tā saucamie darbības dati, kas personas identifikāciju padara neiespējamu), lai izveidotu statistiku, kas noderīga tīmekļa vietnes administrēšanā. Šie dati ir vispārīgi un anonīmi, kas neietver Vietnes apmeklētāja identifikācijas raksturlielumus (personas datus). Pārvaldnieks izmanto tīmekļa vietnē iepriekš minētos pakalpojumus, lai apkopotu šos datus kā vietnes apmeklētāju pieprasīšanas avotus un zinātu Interneta vietnes reitingus, kā arī iegūtu informāciju par viņu uzvedību tīmekļa vietnē, ierīcēs un pārlūkprogrammās, no kurām viņi apmeklē - IP adreses un domēni, ģeogrāfiskie un demogrāfiskie dati (vecums, dzimums) un viņu intereses.
7. Ikviens var viegli atspējot Google Analytics informācijas izplatīšanu par viņu darbībām tīmekļa vietnē. Lai to izdarītu, ir jāinstalē pārlūkprogrammas lietotne, kuru Google Inc. ir nodrošinājusi vietnē .
8. Pakalpojumu vietnē var būt atsauces uz citām vietnēm. Pārzinis mudina apmeklētājus apmeklēt citas tīmekļa vietnes, lai izlasītu savu privātuma politiku. Šī privātuma politika ir piemērojama tikai Pārziņa tīmekļa vietnei.
Lejupielādēt PDF formātā.

shop@neo.lv +371 28330222
Grozs ir tukšs
Neesat reģistrējies?
  • Mans profils
  • Mani pasūtījumi
Preču katalogs